Frieschepalen  De Kolk - Tolheksleane

website CDA landelijk: www.cda.nl

website CDA Fryslân: www.cda-fryslan.nl

 

 -Opsterland

Lidmaatschapsvormen van het CDA!

 
Het CDA biedt de volgende mogelijkheden van lidmaatschap:
 
Gewoon lidmaatschap:                    Het reguliere lidmaatschap kost 12 euro per kwartaal. Omgerekend is dit 48 euro per jaar.
Leden die dat kunnen, vragen wij om méér bij te dragen. Daar is een richtlijn voor op basis van inkomen. Hoewel het niet verplicht is om deze richtlijn te volgen, stellen wij het natuurlijk ten zeerste op prijs.
 
Vrouwenberaad (CDAV):               Vrouwen kunnen naast het gewone lidmaatschap gratis lid worden van het CDA Vrouwenberaad (CDAV). Dit is een landelijke vereniging met provinciale, regionale en soms plaatselijke afdelingen en is in het leven geroepen voor vrouwen die belangstelling hebben voor politiek en zich kunnen verenigen met het gedachtegoed van het CDA.
 
Combilidmaatschap:                      Lid zijn van het CDJA (CDA-Jongerenorganisatie) kan tot 31 jarige leeftijd, in combinatie met een normaal lidmaatschap.
                                                         Combileden zijn lid van het CDJA én het CDA. Het eerste jaar is dat voor slechts 5 euro.
 
Proeflidmaatschap:                       Het CDA biedt tijdelijk de mogelijkheid om voor een sterk gereduceerd bedrag een jaar lang kennis te maken met het CDA door het proeflidmaatschap. Proefleden zijn in het eerste kalenderjaar  lid voor slechts 19,95 euro).
Onder de knop “Lid worden”,vindt u de info.
 
Meerpersoonslidmaatschap:         Wanneer meerdere personen op één adres wonen, kan de huisgenoot/partner 50% korting krijgen. Dit lidmaatschap kost dus 6 euro per kwartaal. Omgerekend is dit 24 euro per jaar. De rechten en voordelen zijn gelijk als bij het reguliere lidmaatschap.
 
Donateurschap:                             Mensen die het CDA willen steunen als donateur betalen
                                                         vanaf 15 euro per jaar. Zij krijgen daarvoor één keer
                                                         per jaar het ledenblad “CDA.nl — Het tijdschrift.”
                                          Donateurs hebben geen stemrecht.