het Koningsdiep bij de Gerdyksterwei

website CDA landelijk: www.cda.nl

website CDA Fryslân:www.cda-fryslan.nl

twitter: www.twitter.com/@cdaopsterland

-Opsterland

 

Onze Politici:  

Wethouder:

Wietze Kooistra          Kupery 53      8401CS Gorredijk     0513-463880 

e.mail wietzekooistra@live.nl  

Raadsleden: 

Fractievoorzitter:

Sjors Veenstra, De Telle 18                                  9247 BH Ureterp 0512-354250

e-mail sjors.veenstra@opsterland.org

Raadslid:

Alies van der Wal  Merkebuorren 35                 9241 GB Wijnjewoude  06-55797535 

e-mail alies.vander.wal@opsterland.org

Raadslid:

Rynk van der Woude Skutsje 27                         8401 MK Gorredijk         06-12310999

e-mail rynkvanderwoude@hetnet.nl                      

 

Steunfractieleden:

Tineke Jagersma,     Bakkeveen

Bert van den Brink,                  Ureterp

Jan Quarré              Hemrik