NIEUWSBRIEF VAN DE FRACTIE juli 2015

-       In deze nieuwsbrief willen we alle betrokken leden en belangstellenden op de hoogte houden van de werkzaamheden van de fractie en belangrijke ontwikkelingen in politiek Opsterland.

-       We zijn altijd op zoek naar politiek nieuws voor en van de gemeente Opsterland! Heeft u goede ideeën of wilt u nieuws inbrengen? Bel dan even met Tineke Jagersma (06-21803887) of Rynk van der Woude (06-12310999)

Wist u dat…..

-       U elke oriënterende vergadering van de raad, 2x per maand, vanaf de tribune mee mag praten over alle onderwerpen?

-       De fractie iedere 14 dagen vergadert en u daar op afspraak van harte welkom bent?

-       U ons van informatie kunt voorzien en mag meedenken over agendapunten die in de raad aan de orde komen?

Samenstelling van de fractie

-       Sjors Veenstra, fractievoorzitter

-       Alies van der Wal, raadslid

-       Rynk van der Woude, raadslid

-     

-       Bert van den Brink, steunfractielid

-       Tineke Jagersma, steunfractielid

-       Jan Quarré, steunfractielid