Entree Gemeentehuis in Beetsterzwaag

 

-Opsterland 

 

 

Uitnodiging vergadering voor leden en belangstellenden 

Donderdag 7 november 2013, aanvang 20.00 uur

Centrum Protestantse Gemeente, ingang Vlaslaan te Beetsterzwaag  

Hoofdonderwerpen:

·         Het CDA-verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

·         De verkiezing van de lijsttrekker CDA-kandidatenlijst.

 


 2 november 2013 CDA, congresseert in WTC Leeuwarden,

Nog nooit is een CDAcongres zo dicht in de buurt geweest als dat van zaterdag 2 november in het WTC in Leeuwarden.
Alle politieke ogen zijn gericht op de raadsverkiezingen in de gemeenten die met een herindeling te maken hebben. Leeuwarden, Heerenveen en Friese Meren in Friesland en Alphen aan de Rijn in Zuid Holland.
Voor het CDA in het algemeen en voor de friese afdelingen in het bijzonder is het de bevestiging van de betrokken inbreng uit Friesland bij de partij van de laatste tijd als er veel friezen aanwezig zijn.
De Friese voorbereidingscommissie is enthousiast bezig er een ontmoetingscongres van te maken en alleen de allernoodzakelijkste formaliteiten af te handelen, zoals de bekendmaking van de lijsttrekker van de CDAkandidatenlijst voor de Europese verkiezingen volgend jaar mei.

Zodra er meer bekend is van het programma wordt u geinformeerd, maar wacht daar niet op met uw aanmelding .

 Honderd bezoekers aan de info/discussieavond Zorg in Balans, 12 maart in Oosterwolde

vlnr. margreeth Smilde, JoopJonkman,Hillebrandt Aardema                                                                                                        Geef de Zorg terug aan de medewerker!

Dat was de indringende boodschap van de honderd belangstellenden aan de CDA-discussieavond in Oosterwolde over de Gezondheidszorg.

De forumleden, Margreeth Smilde CDA Tweede Kamerlid, Joop Jonkman Directeur Zorginstelling Liante en Hillebrandt Aardema CNV Publieke Zaak, werden herhaaldelijk bevraagd op nut en noodzaak van de overdreven controle en administratie waarmee de zorgmedewerker wordt belast. Alle drie forumleden erkennen dat het dichtregelen is gebaseerd op wantrouwen door missers in het verleden, maar inmiddels onzinnig ver is doorgeschoten. Zorgmedewerkers zijn geen boekhouders, zegt Jonkman en vertrouw er op dat gekwalificeerd personeel ook de goede dingen voor de patiënt doen zonder tijdverslindende protocollaire boekhouding. Aardema betoogde dat de creativiteit van de medewerker, die er nog steeds voor zorgt dat de balans op de evenwichtsbalk van nut en noodzaak in de Gezondheidszorg wordt behouden, onnodig wordt weggeregeld. De passie voor het werk wint het nu nog wel van de rompslomp, maar hoe lang nog? Mevrouw Smilde herkent het probleem en zegt dat het CDA mee zal werken aan experimenten die minder regels toestaan en het noodzakelijke vertrouwen helpt herstellen. Op een vraag over de concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij de aanbesteding door Gemeenten voor thuiszorg, antwoordt zij dat het CDA de Gemeenten (die daar verantwoordelijk voor zijn) oproept niet alleen te beoordelen op prijs maar ook op geleverde Kwaliteit.
Ondanks alle bezuinigingen, is het jaarbudget van de Gezondheidszorg met vijftien miljard euro verhoogd, maar dat is nog steeds niet genoeg om de stijging van de kosten te dekken. Het is dus toch wel tijd voor maatregelen zegt het CDA Tweede Kamerlid en zoekt die o.a. in specialisaties van ziekenhuizen en het beperken van behandelingen.

 


 

werkbezoek Wijnjewoude    

CDA: “:Snel aanpakken van de N381 belangrijk voor de hele regio”                                   

 Het  CDA Ooststellingwerf en Opsterland hielden, op weg naar de Staten verkiezingen op 2 maart, vrijdag 18 febr. in De  Stripe  te  Wijnjewoude  een  gezamenlijke politieke bijeenkomst.
Het CDA in deze regio van Fryslân vindt het  belangrijke dat de N381 de komende jaren wordt verbeterd.
De ontsluiting van Z.O.Fryslân richting Venekoten in Oosterwolde en vervolgens naar Beilen   op de A28  moet beter. 
De lokale CDA voorzitters Wolter Kruize van Opsterland en Jaap Bouma van Ooststellingwerf overhandigden Teus Dorrepaal  uit Makkinga, statenlid en kandidaat Lijst 1 nr.7 en Sander de Rouwe tweedekamerlid hun de opdracht voor de komende  jaren : ” Van A via N381 moet Beter!” 
Plaatselijkbelang van Wijnjewoude kreeg van het CDA de gelegenheid  om haar wensen  met betrekking tot de herinrichting toe te lichten. Zii vonden bij Teus  Dorrepaal en Henk van der Veen een Provinciaal luisterend oor.
Vrijdagochtend werd door de gemeenten Smallingerland,Opsterland ,Ooststellingwerf en de provincie Fryslân een overeenkomst voor de realisatie van de N381 getekend . Samen met de door het rijk beschikbaar gestelde fondsen zijn nu de piketpalen geslagen en kan de schep  de grond in.                                                                          
Tot Donkerbroek wordt de N3812 vierbaans en vervolgens richting Oosterwolde tweebaans 100 Km.
Teus Dorrepaal licht vervolgens zijn Speerpunt  Manifest N381 toe : van A via N381 moet Beter ! Het manifest  is ondertekend door wethouders, bestuurders,ondernemers uit het bedrijfsleven en de commerciële club uit  Ooststellingwerf. Zeker is dat een betere ontsluiting van Z.O. Fryslân  nog een lange adem zal vragen van Teus  Dorrepaal uit Makkinga. Het CDA  in de  regio , zal hem zeker steunen aan de realisatie van zijn Speerpunt..