Opsterland

Onze twitterlink: www.twitter.com/@cdaopsterland

De uitslag van de verkiezingen 19 maart 2014

1 Opsterlands Belang met 3657 stemmen                                                               6 zetels
2 CDA met 2007 stemmen                                                                                      3 zetels
3 PvdA met 1940 stemmen (door restzetel en lijstverbinding met Opsterlanders) 4 zetels
4 Christen Unie met 1570 stemmen                                                                        2 zetels
5 VVD met 1272 stemmen                                                                                      2 zetels
6 D66 met 1090 stemmen                                                                                        1 zetel
7 Opsterlanders met 831 stemmen                                                                            1 zetel
8 BAS met 755 stemmen                                                                                         1 zetel
9 FNP met 600 stemmen                                                                                          1 zetel

 Opsterlands Belang heeft de leiding in het formeren van een college met  Sikke Marinus en Piet van Dijk

 


 

Een prachtige ploeg met Wietze Kooistra als lijsttrekker CDA Opsterland,

Kwaliteit, ervaring, vernieuwing, spreiding over dorpen en beroepsgroepen, maar bovenal een stevig CDA-profiel kenmerkt de CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Opsterland op 19 maart a.s. 

 

zie ook onze kandidaten

CDA-lijsttrekker Wietze Kooistra en huidig wethouder, wil in de komende raadsperiode stevig inzetten op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Voor werkzoekenden moet maatwerk geleverd worden als begeleiding naar nieuw werk. In de Zorg moeten de regels minder en de menselijke maat uitgangspunt worden. De leefbaarheid van de dorpen kan volgens hem vergroot worden door actieve dorps- en buurtverenigingen en gezamenlijke lokale initiatieven. De gemeente ondersteunt dat actief. De centrale punten voor het CDA zijn werkgelegenheid, zorg, activering en leefbaarheid. Kooistra onderkent dat dit vandaag de dag geen geringe opdracht is, maar met gezamenlijke inzet is veel mogelijk, is zijn vaste overtuiging.

Tineke Jagersma, (53 jaar, Bakkeveen), nu fractievoorzitter, is de nummer 2 op de lijst. Zij heeft met haar fractie een duidelijk, helder en aansprekend geluid laten horen in de raad. Zij was tevens voorzitter van een provinciale CDA commissie over “Rijnlands Denken en Doen”. Een rapport dat in de afgelopen periode landelijk naam heeft gemaakt. Het Rijnlands Denken en Doen staat voor vertrouwen en samenwerking van de overheid in en met burgers en hun organisaties. De rode lijn daarvan zit ook gevat in het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma.

Alies van der Wal (26 jaar Wijnjewoude), huidige fractielid, is de  3de op de lijst. Zij is accountant, gespecialiseerd in gemeentefinanciën. Zij is nu het jongste raadslid in Opsterland en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot gerespecteerd en deskundige volksvertegenwoordiger. Zij is voorzitter van het CDJA (jongerenorganisatie van het CDA) Fryslân.

Sjors Veenstra (35 jaar Ureterp) is op plaats 4 de eerste nieuwkomer, Hij is civieltechnisch projectleider bij gemeente Skarsterlân, (straks Friese Meren). Zijn deskundigheid is Ruimtelijke Ordening, verkeer, vervoer, groen en landschap.

De tweede nieuwe kandidaat is Rynk van der Woude (62 jaar Gorredijk) en staat 5de op de lijst.

Hij is gepensioneerd marineman (directeur Kustwacht). In zijn vorige woonplaats Schagen heeft hij een actieve rol gespeeld binnen het CDA, bekend met de zorgsector, o.a. als lid van de cliëntenraad Talmahús en de centrale cliëntenraad Passana.

Anita Ruiter, (31 jaar uit Nij Beets) staat op nummer 6. Zij is psycholoog en werkzaam bij Woodbrookers in Kortehemmen. Zij is in haar eigen dorp actief in kerk en buurtvereniging, Is bestuurslid van het CDA- Opsterland en wil graag meer jongeren tot politiek activeren.

Nummer 7 is Bert van den Brink (59 jaar, Ureterp), veehouder, nu lid van de steunfractie en houdt zich vooral bezig met agrarische zaken, bedrijfsleven in midden- en kleinbedrijf en is verder actief binnen de LTO en kerk.

Anneke van der Beek (63 jaar, Bakkeveen), staat als 8ste, is nu lid van de steunfractie, actief in steunpunt WMO te Bakkeveen, vrijwilliger en mantelzorger.

 Jan Quarré (64 jaar, Hemrik) op plaats 9, is o.a. oud-voorzitter van de Voedselbank Opsterland, voorzitter kerkenraad, voorzitter dorpssteunpunt Hemrik, chauffeur bij de Plusbus en penningmeester culturele activiteiten van De Witte Kerk te Hemrik.

De 10de plaats is voor Nardus Huiskes, (67 jaar, Beetsterzwaag). Hij is architect en oud-docent aan de NHL. Hij is deskundig op ruimtelijke ordening, bouw, natuur en landschap en verder actief bij de Historische Vereniging Beetsterzwaag en op het culturele vlak.

De lijst wordt vervolgd met de volgende personen op de plaatsen 11 tot en met 20.

11 Jannie van der Mark –Wolters, Ureterp

12 Bart van der Steege, Gorredijk

13 René Nies, Lippenhuizen

14 Tjitze Bouma, Siegerswoude

15 Wilna Bouma-Drint Wijnjewoude

16 Henk van Ginneken Terwispel

17 Homme Lageveen, Tijnje

18 Wiebe Pool Wijnjewoude

19 Dethmer Wynia Nij Beets

20 Sjoerd Krikke, Ureterp, is lijstduwer, hij neemt na een lange staat van dienst afscheid van de raad. Hij is vier achtereenvolgende perioden raadslid geweest en heeft met volle inzet zijn rol gespeeld in de Opsterlandse raad.

Huidig raadslid Johannes Osinga heeft, hoe spijtig ook, de conclusie moeten trekken dat zijn werk als CNV-bestuurder niet meer te combineren valt met het ook veel tijdvergende raadswerk en is daarom niet meer beschikbaar voor een plaats op de lijst. Het CDA verliest hiermee een talentvol politicus.

  


 

19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen

Het CDA Opsterland is volop bezig deze verkiezingen voor te bereiden. We maken op 15 februari a.s. om 10.00 uur een start met een publieksactie in Beetsterzwaag

 

zie ook: verkiezingsprogram